Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Tin chuyên ngành

Chiến dịch diệt lăng quăng (Bọ gậy) phòng, chống dịch bệnh sốt suất huyết

Chiến dịch diệt lăng quăng (Bọ gậy) phòng, chống dịch bệnh sốt suất huyết

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/5/2024 của Uỷ ban nhân dân xã Phan Tiến về việc Triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng (Bọ gậy) phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2024 trên địa bàn xã Phan Tiến. ...
Xem chi tiết Lượt xem: 48
Top