Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục
Văn bản
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Công văn 2298/KH-SYT

Kế hoạch Triển khai phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Xem file

Sở Y tế Bình Thuận vừa xây dựng Kế hoạch triển khai phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

09/06/2023
Top