Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Tin chuyên ngành

Chiến dịch diệt lăng quăng (Bọ gậy) phòng, chống dịch bệnh sốt suất huyết

7/8/2024 47 Đã xem

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/5/2024 của Uỷ ban nhân dân xã Phan Tiến về việc Triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng (Bọ gậy) phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2024 trên địa bàn xã Phan Tiến.

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho người dân tiến tới chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết gây ra, ngày 14/6/2024 Trạm Y tế xã phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể, Đoàn thanh niên thuộc Ủy ban nhân dân xã Phan Tiến đến từng hộ gia đình để kiểm tra, diệt lăng quăng (bọ gậy) giảm thiểu sự sinh sôi, phát triển và phòng ngừa muỗi đốt vào mùa mưa.

Top