Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Sức khỏe

Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình đã tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh ở người cao tuổi” năm 2023

Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình đã tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh ở người cao tuổi” năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 715/KH-TTYT ngày 05/09/2023 về việc thực hiện Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. ...
Xem chi tiết Lượt xem: 595
Trang: 12
Top