Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Sức khỏe

LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU DÀNH CHO NHÂN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ KINH DOANH TẠI CÁC ĐIỄM DU LỊCH BÀU TRẮNG NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 2022

10/7/2022 660 Đã xem

LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU DÀNH CHO NHÂN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ KINH DOANH TẠI CÁC ĐIỄM DU LỊCH BÀU TRẮNG NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 2022

Mục đích có kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nhân viên các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tai nạn thương tích.

Top