Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Tin hoạt động

Hội nghị sơ kết chương trình phòng, chống bệnh phong giai đoạn 2017 - 2022

Hội nghị sơ kết chương trình phòng, chống bệnh phong giai đoạn 2017 - 2022

Hội nghị sơ kết chương trình phòng, chống bệnh phong giai đoạn 2017 - 2022; góp ý Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện Bắc Bình năm 2022. ...
Xem chi tiết Lượt xem: 20
Trang: 12
Top