Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục
bn1
bn2
bn3
bn4
Banner 5

Thông tin nổi bật

Tin tức - sự kiện

Chuẩn bị tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc-xin phòng COVID-19

01/06/2022 Lượt xem: 126
Chuẩn bị tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc-xin phòng COVID-19
Sức khỏe

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TẠI NƠI CÔNG CỘNG

08/09/2022 Lượt xem: 49
Trung tâm Y tế Bắc Bình hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid - 19 tại nơi công cộng. Mục đích phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới.
Top