Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Sức khỏe

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RUS CORONA (NCOV).

2/10/2020 1624 Đã xem

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RUS CORONA (NCOV).

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RUS CORONA (NCOV).

 

Top