Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Giới thiệu

TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG BÌNH VỚI MÔ HÌNH TRỒNG CÂY XANH TẠI CƠ SỞ Y TẾ

7/5/2024 126 Đã xem

Phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động vào mùa xuân Kỷ Hợi 1959 đã trải qua 65 năm và được nhân dân trên mọi miền Tổ quốc hưởng ứng rất tích cực. Người căn dặn: Cần trồng nhiều cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây ngăn gió. Trồng cây sẽ đưa lại cho nhân dân ta một nguồn lợi to lớn, lại làm cho xứ sở ta thêm đẹp.

Thực hiện lời dạy của Người. Tập thể Trạm Y tế xã Sông bình đã phát động phong trào mỗi ngày 1 việc nhỏ, để trồng và chăm sóc cây xanh tại Trạm với mục đích đảm bảo cơ quan sạch sẽ, có nhiều cây xanh để che bóng mát và lọc không khí tạo môi trường không gian làm việc được trong lành. Đồng thời cũng đưa vào nội quy của đơn vị về việc thực hiện tốt công tác 5s trong cơ sở y tế. Yêu cầu mỗi cá nhân cần thực hiện tốt việc chủ động sàng lọc, sắp xếp phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ, thường xuyên duy trì săn sóc và sẵn sàng trong mọi tình huống để đảm bảo cơ sơ làm việc luôn được khang trang, ngăn nắp.

Trên tinh thần đó, Trạm Y tế xã Sông Bình cũng muốn nhân rộng mô hình này đến với các đơn vị bạn để thực hiện tốt theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 về việc ban hành bộ tiêu chí cơ sơ y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Top