Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Sức khỏe

Tập huấn “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá” tại các cơ quan cấp huyện, cơ sở y tế, đơn vị ngày 5 tháng 10 năm 2022

10/7/2022 1098 Đã xem

Tập huấn “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá” tại các cơ quan cấp huyện, cơ sở y tế, đơn vị ngày 5 tháng 10 năm 2022

Căn cứ kế hoạch số: 4093/KH-SYT, ngày 28/09/2022 của Sở y tế tỉnh Bình Thuận về Tập huấn “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá” tại các cơ quan cấp huyện, cơ sở Y tế. UBND huyện Bắc Bình xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tập huấn “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá”  năm 2022 cho tuyến huyện.

Ông Đinh Thế Hùng: Giám đốc CDC Bình Thuận

Mục tiêu tiếp tục xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, nơi công cộng, khu vực trong nhà của các công sở. nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, khuyến khích bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe người hút, người xung quanh và cộng đồng, giảm gánh nặng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Văn Tổ

Top