Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Tin hoạt động

Khối thi đua 2 - Ngành Y tế Bình Thuận có 10 đơn vị vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại Trung tâm y tế huyện Bắc Bình năm 2019.

7/22/2019 435 Đã xem

Khối thi đua 2 - Ngành Y tế Bình Thuận có 10 đơn vị vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại Trung tâm y tế huyện Bắc Bình năm 2019

Khối thi đua 2  - Ngành Y tế Bình Thuận có 10 đơn vị vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại Trung tâm y tế huyện Bắc Bình năm 2019. 

Khối thi đua 2  - Ngành Y tế Bình Thuận có 10 đơn vị: Trung Tâm Y Tế huyện Hàm Thuận Nam - Trưởng khối năm 2019; Trung Tâm Y Tế thị xã La Gi (phó trưởng khối); Trung Tâm Y Tế các huyện, thị, thành phố; Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong và Phú Quý.

Thực hiện giao ước thi đua năm 2019, các đơn vị trong Khối thi đua 2  - Ngành Y tế Bình Thuận đã bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị, phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chi tiêu, kế hoạch công tác đề ra. Tiêu biểu là đợt thi đua gắn với các phong trào thi đua  theo Chi thị số 05 – CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh” và “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; tổ chức các hoạt động thiết thực qua đó góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh...

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa phong trào phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành trong Khối. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong Khối.

Cũng theo kế hoạch đề ra, Khối sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết cuối năm tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam./.

                                                                                                                                                                                                                                     Văn Tổ

Top