Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Tin chuyên ngành

KHÁM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN BỆNH LAO TIỀM ẨN

12/14/2023 151 Đã xem

Thực hiện Kế hoạch số 981/KH-TTYT ngày 02/11/2023 của Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình về việc khám sàng lọc phát hiện lao tiềm ẩn ở người tiếp xúc bệnh nhân lao phổi và các nhóm nguy cơ khác trên địa bàn huyện Bắc Bình năm 2023.

Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình đã phối hợp với Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận tổ chức khám sàng lọc lao tiềm ẩn ở 03 xã Sông Bình, Hồng Thái, Hải Ninh từ ngày 11 -13/12/2023 với tổng số người dân đến khám sàng lọc là 284 người.

Những người dân tiếp xúc với người bệnh lao khi tham gia khám sàng lọc sẽ được hỗ trợ kinh phí đi lại từ nguồn của Quỹ Toàn cầu.

Top