Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Ban giám đốc

Ban giám đốc Trung Tâm

3/24/2018 3530 Đã xem

Ban giám đốc Trung Tâm

 1. Họ và tên : Lý Đức Trung
  Chức vụ : Giám đốc
  Điện thoại : 0918822399
  Mail công vụ :

   
 2. Họ và tên : Dụng Thị Minh Tâm
  Chức vụ : Phó giám đốc
  Điện thoại : 0913613370
  Mail công vụ :

   
 3. Họ và tên : Nguyễn Thái Trung
  Chức vụ : Phó giám đốc
  Điện thoại : 0907582579
  Mail công vụ :

 

Top