Sở y tế Bình Thuận - Trung tâm y tế Bắc Bình

Danh mục

Tin hoạt động

Khối Văn hóa - Xã hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

12/13/2018 2084 Đã xem

Khối Văn hóa - Xã hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Khối Văn hóa - Xã hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Khối Văn hóa - Xã hội gồm 14 đơn vị: Trung Tâm Y Tế Bắc Bình  - Trưởng khối năm 2018; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Trung tâm Văn hóa – thể thao huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Văn hóa – Thông tin; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Dân tộc huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; Đài truyền thanh – Tiếp Phát truyền hình huyện; Trường THPT Bắc Bình; Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận; Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm giáo dục NN – GDTX huyện.

Thực hiện giao ước thi đua năm 2018, các đơn vị trong Khối Văn hóa - Xã hội huyện Bắc Bình đã bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị, phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Tiêu biểu là đợt thi đua gắn với các phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng huyện Bắc Bình giàu đẹp”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Bắc Bình chung sức xây dựng Nông thôn mới”; tổ chức các hoạt động thiết thực qua đó góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội huyện Bắc Bình tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chi thị số 27 – CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận về nâng cao trách nhiệm, chấn chinh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức. hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do huyện và các ban, ngành liên quan phát động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa phong trào phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng ngành trong Khối. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành trong Khối.

Hội nghị đã bình xét, thống nhất cùng kiến nghị của hội đồng thi đua, khen thưởng huyện xem xét đơn vị dẫn đầu khối năm 2018 là Trung tâm Y tế Bắc Bình; khối trưởng năm 2019 là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai./.

                                                                                                                                                                                                     Văn Tổ

Top